Historie klubu

Počátky modelářského letiště v Pavlíkově se datují k roku 2005, kdy většina lidí z ASTRu (Air Show Team Rakovník) opustila rakovnické letiště a tím i LMK Rakovník. Modelářské letiště v Pavlíkově jsme vybudovali na pozemku Míry Husáka. První rok byla VPD umístěna na jižní straně letiště, ale už od další sezóny vzlétáváme ze severní strany. Jednak nedochází k oslnění a jednak je létání směrem k lesu příznivější pro obyvatele obce Pavlíkov.


V zimě 2006 přivezl Milan Novák naši boudu. Jedná se o dřevěnou přepravní krabici proudového motoru, která je opatřena střechou. O půl roku později jsme si pořídili hangár pro úschovu nářadí a dalších věcí.
Čím živěji bylo na letišti, tím více bylo jasné, že to bez klubu, tedy bez organizované jednotky, nepůjde. Dne 10. 10. 2006 jsme byli zaregistrováni u SMČR a klub získal evidenční číslo 357. Původní název klubu ASTR jsme se po novém roce rozhodli změnit na LMK Pavlíkov. Bylo to ze dvou důvodů. Za prvé ASTR byl začleněn do Rakovníka, kam nepatříme, a zkratka navíc nikomu moc neříkala, za druhé je letiště v katastru obce Pavlíkov, takže bylo vhodné mít jméno obce v názvu, a zkratka LMK – letecko-modelářský klub – je zcela jasná.

Dne 8. 12. 2006 proběhla první klubová schůze. Sešlo se nás 15, z celkového počtu 18 byli tedy 3 členové omluveni. Byl ustanoven výbor a naplánovány budoucí akce. Předsedou byl zvolen Milan Novák, místopředsedou Miloš Moucha a Míra Husák dostal na starosti finance. V roce 2011 došlo ke změně ve vedení klubu. Milan Novák se vzdal funkce předsedy a na toto místo byl zvolen Radim Hoblík. Klub má dnes 24 členů.

Soutěže

V roce 2006 se na jaře a na podzim konaly RC show. Jednalo se v podstatě o soutěž, kdy si piloti zalítali s polomaketami stejně jako v RCMX, ovšem bez statického hodnocení. Od roku 2007 se každý rok koná vždy v červnu soutěž polomaket v národní kategorii RCMX, pouze v roce 2012 jsme upořádali soutěž polomaket v mezinárodní kategorii F4H.

Každý rok se na letišti scházíme na Novoroční polétání 1. ledna (pokud tedy není cesta zavátá), a také 1. května na Zahájení sezóny. Dále spolupracujeme s městysem Pavlíkov, který pořádá v říjnových termínech drakiádu.

Ke konci září 2012 jsme spolu se Skupinou historie vojenského a policejního letectva Kolešovice a za podpory městyse Pavlíkov uspořádali Leteckomodelářský den. Do budoucna jsme se s kluky z Kolešovic domluvili na pořádání této akce každý rok. V sudých rocích by se akce konala v Pavlíkově a v lichých v Kolešovicích.

Spolupracujeme také s LMK Rakovník na pořádání příměstského tábora pro mladé modeláře.