Historie klubu

Za počátek klubu by se mohl považovat rok 2005, kdy byl pozemek jednoho ze stávajících členů upraven na letiště. Původně byla VPD umístěna na jižní straně letiště, ale od následující sezóny se dodnes létá ze strany severní, protože jednak nedochází k oslňování pilotů sluncem, a také je létání směrem k lesu příznivější pro obyvatele obce Pavlíkov. 

V roce 2006 se z upraveného pozemku stává plnohodnotné modelářské letiště – přibyla dřevěná bouda opatřená střechou (původně přepravní krabice proudového motoru) a následně i malý hangár. V tomto roce se konala i první pavlíkovská RC show, která se podobala soutěži maket v kategorii RCMX, jen bez statického hodnocení. 

Čím živěji bylo na letišti, tím více bylo jasné, že to bez klubu, tedy bez organizované jednotky, nepůjde, proto jsme byli dne 10. 10. 2006 zaregistrováni u SMČR a klub LMK Pavlíkov získal evidenční číslo 357. V prosinci proběhla první klubová schůze, klub měl v té době 18 členů.

Každý rok se na letišti scházíme na Novoroční polétání 1. ledna (pokud tedy není cesta zavátá), a také 1. května na Zahájení sezóny. Dále spolupracujeme s městysem Pavlíkov, který pořádá v říjnových termínech drakiádu. Spolupracujeme také s LMK Rakovník na pořádání příměstského tábora pro mladé modeláře.